background

Støtt arbeidet for et triveligere sykehus!

Haukelands Venner gjør Haukeland Universitetssjukehus triveligere for pasienter og pårørende. Vi samler inn penger til trivselsfremmende tiltak.

Hva gjør vi? Støtt Haukelands Venner

Nyheter

Se hva vi har fått til i 2020, ved hjelp av våre gode givere.
Haukelands Venner har sammen med Jæger Sentrum AS og Barnekreftforeningen finansiert to biler typen BMW i3 til Avansert hjemmesykehus, Barne- og ungdomsklinikken
Det var begeistring hos avdelingsledelse og sykepleiere som møtte Paal Christian Mowinckel og Helge S. Dyrnes på Kreft 2 og nevrologisk akuttpost. De overrakte foreløpig 3 stk store flatskjermer til hver avdeling. Skjermene er gitt av AS J.E. Mowinckel og Mowinckel Holding AS gjennom Haukelands Venner.
Kreft 1 posten v/seksjonsleder Siv M. Årdal mottar 9 stk flatskjermer fra Haukelands Venner. Flatskjermene skal installeres på isolatrommene ved avdelingen.
Bjørn Tore Taranger tok verdensrekorden, og løp samtidig inn et betydelig beløp til Haukelandsvenner.

Våre prosjekter

Hagen på Taket er laget som et fristed for pasienter, spesielt de som er innlagt over lengre tid. Gjennom flere år har vi samlet inn midler til opprustning av møbler og utplanting av vakre blomster og busker, nyttevekster og nå sist utrydningstruede arter. Haukelands Venner har med hjelp fra mange gode givere og hjelpere, laget en oase. Hjelp oss til å gjøre dette til et enda bedre sted for pasienter, pårørende og ansatte.
Rosehagen er det første prosjektet i Hagen på Taket. Den ble grunnlagt av Emily Hysing Dahl til minne om hennes mor. Det var gaver gitt i stedet for blomster til begravelsen, som var grunnlaget for etableringen av Rosehagen. I dag er det en vakker hage, stelt av Bergen Rotary Syd Vest.
Urtehagen er prosjekt nr 2 i Hagen på Taket. Det var noen driftige medisinerstudenter som først plantet urtehagen. Vedlikeholdet er nå overtatt av Bergen Rotary Syd Vest.
Dette er delprosjekt tre i Hagen på Taket. Bevaringshagen er et spennende tiltak, initiert av Heidi Lie Andersen fra Botanisk Hage ved Universitetet i Bergen. Student Hedda Holm har hatt ansvaret for utplanting. Bevaringshagen ble åpnet i august 2017.
I flere år har Stiftelsen Seilskibet Statsraad Lehmkuhl, Seilskibet Statsraad Lehmkuhls Venner, Barnekreftforeningen, Foreningen til Barns Beste, sammen med Haukelands venner, arrangert tur for barnepasienter og deres familier med Statsraad Lehmkul en vakker forsommerdag i mai. Dette er en begivenhet som små og store gleder seg over og hvor sykdom kommer litt i bakgrunnen for en stund.
Sammen med gode samarbeidspartnere har Haukelands Venner i 2018 gitt: 18 flatskjermer - som er installert på forskjellig rom 20 nettbrett og 10 DAB radioer - som lånes ut fra biblioteket
Vi kjøper inn leker, gir julegaver og utstyrer avdelinger med nye leker når det trengs.
Småpremier og klistremerker
Brannakutten har pasienter som kommer inn på svært kort varsel.
Psykiatrisk klinikk i Sandviken hadde behov for å innrede en skikkelig treningspoliklinikk til sine pasienter. Haukelands Venner fant midler hos gode givere og bidragsytere. Etter stor suksess, ble det i 2018 bidratt med ytterligere 2 tredemøller. Bjørn Tore Taranger (verdensrekordholderen på tredemølle), var med på overrekkelsen.
Vi trenger nytt lydanlegg! Kan Haukelands Venner hjelpe oss?